State Basketball

Boys Basketball 1973
Girls Basketball 1990
Girls Basketball 1994
Boys Basketball 2000
Boys Basketball 2001
Girls Basketball 1997
Boys Basketball 4th 1970
Boys Basketball 4th 1974
Girls Basketball 4th 1988
Boys Basketball 5th 1948
Boys Basketball 6th 1996
Girls Basketball 6th 1989
Boys Basketball 8th 1960
Girls Basketball 8th 1993
Boys Basketball DNP 1946
Boys Basketball DNP 1947
Boys Basketball DNP 1958
Boys Basketball DNP 1969
Boys Basketball DNP 1972
Boys Basketball DNP 1998
Boys Basketball DNP 1999
Girls Basketball DNP 1976
Girls Basketball DNP 1987
Girls Basketball DNP 1995